Piece konwekcyjno-parowe

Piec konwekcyjno-parowy jest rozwinięciem pieca konwekcyjnego, który jest wyposażony w system grzewczy i termo-obieg. Do takiego pieca dodano funkcję naparowywania komory.
Wentylatory przetłaczają przez komorę gorące i rozgrzane powietrze powodując jego ruch poziomy. Powietrze przetłaczane jest przez filtry oczyszczające, które mają zadanie przechwytywania drobinek tłuszczu. Wymuszona cyrkulacja powietrza i odtłuszczanie gwarantują nieprzenikanie zapachów oraz równomierną temperaturę w komorze. Do komory z cyrkulującym powietrzem dodawana jest para wodna, co przyspiesza obróbkę termiczną i zapobiega utracie wilgoci przez potrawy.

Pojemność pieca konwekcyjno-parowego określana jest ilością pojemników GN oraz ich wielkością np.: piec o pojemności 6×1/1 GN  może pracować na sześciu poziomach w 6-ciu różnych pojemnikach.
Od ilości pojemników GN zależy również cena pieca – czym więcej prowadnic w piecu na pojemniki GN tym urządzenie jest droższe.

Sposoby wytwarzania pary w piecach konwekcyjno-parowych:

1. Wytwarzanie pary w komorze pieca (system bezpośredniej produkcji pary).

Woda dostarczana bezpośrednio do komory jest rozbijana przez łopatki, umieszczone na wentylatorze na dużą ilość mikrokropelek, które trafiając na grzałkę zamieniają się w parę. Częstym problemem jest zakamienienie się układu grzewczego, co jest widoczne podczas planowych przeglądów technicznych.

2. Wytwarzanie pary w bojlerze (wytwornicy pary).

Do urządzenia zakładany jest dodatkowo bojler, który wytwarza parę. Tego typu piece są droższe od tych, w których para wytwarza się w komorze gastronomicznej. Kamień pokotłowy, który osadza się w środku bojlera może zmniejszyć skuteczność pracy pieca. Pozbycie się kamienia wymaga ingerencji serwisu w układ grzewczy bojlera.
Stosując piece konwekcyjno-parowe oszczędzamy:
–  do 60% energii,
–  do 40% wody,
–  do 90% tłuszczu,
–  do 50% ubytków masy produktów
–  czas pracy
–  powierzchnię w kuchni.

Atuty pieców konwekcyjno-parowych

Możliwości równoczesnego przygotowywania wielu różnych potraw bez wzajemnego przenikania zapachów
Piece konwekcyjno-parowe zastępują pracę wielu tradycyjnych urządzeń gastronomicznych takich jak: piekarniki, trzony kuchenne, patelnie, grille.

Komputerowe  sterowanie umożliwia zapamiętanie receptur co daje łatwość odtworzenia potrawy już raz przyrządzonej.

Przyrządzone potrawy są zdrowe i bardzo smaczne i oczarowują konsumenta apetycznym wyglądem.

Projekt i wdrożenie