O nas

Przedsiębiorstwo produkcyjne PROMOT, którego właścicielem jest dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk, od 25 lat prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania elementów do urządzeń elektrycznych, elektronicznych i elektromechanicznych stosowanych w różnych branżach przemysłu.

Chcąc w pełni wykorzystać posiadany nowoczesny park maszynowy i potencjał ludzki, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na serwisowanie i naprawę profesjonalnych urządzeń gastronomicznych rozszerzyło zakres swoich działań o działalność usługową tworząc Centrum Serwisowe Profesjonalnych Urządzeń Gastronomicznych.

Obecnie jesteśmy przedstawicielami kilku liczących się w Polsce firm produkujących i dystrybuujących profesjonalne urządzenia gastronomiczne: M&M Gastro, Hendi, Classeq Polska, Fagor Polska i wielu innych.

Oferta nasza obejmuje serwis oraz naprawy następujących urządzeń:

  • gastronomiczno – rozdrabniających,
  • myjąco – czyszczących;
  • chłodniczych;
  • grzejnych;
  • elektrycznych;
  • oraz innych stosowanych w gastronomi.

Obszar działań Centrum zawiera się w regionie byłego województwa włocławskiego oraz województw ościennych i obejmuje placówki i firmy posiadające na swoim wyposażeniu urządzenia i maszyny gastronomiczne.

Serwisanci naszego Centrum posiadają stosowne uprawnienia takie jak: uprawnienia sep 1 grupa D i E instalacje elektryczne, 3 grupa E instalacje gazowe oraz certyfikaty kompetencji Kategorii B w zakresie chłodnictwa. W naszej firmie funkcjonują odpowiednio wyposażone warsztaty elektryczny i mechaniczny oraz zakładowe laboratorium elektryczne.

W celu zapewnienia fachowej obsługi naszych klientów przyjęliśmy za zasadę oględziny i zinwentaryzowanie posiadanego sprzętu połączone z pierwszym bezpłatnym przeglądem technicznym na miejscu jego zainstalowania.

Odpowiadając na postulaty naszych Klientów, takich jak: sanatoria, szpitale, domy wczasowe, przedszkola i żłobki dotychczas korzystających z naszych usług w zakresie naprawy sprzętu gastronomicznego, o rozszerzenie działalności serwisowej w takich dziedzinach jak: naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych, urządzeń gazowych, instalacji wodnych, nawiewno-wywiewnych oraz naprawy i konserwacje sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

W przekonaniu Centrum Serwisowego powyższą działalność usprawnią badania i pomiary termowizyjne wykonywane przez wykwalifikowanych serwisantów.

WŁAŚCICIEL

dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk

Projekt i wdrożenie