Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne - oferta PROMOT

  • termowizyjne badanie urządzeń elektrycznych,
  • termowizyjne badanie urządzeń energetycznych,
  • termowizyjne badanie urządzeń elektronicznych,
  • termowizyjne badanie maszyn,
  • termowizyjne badanie urządzeń przemysłowych,
  • pomiary termowizją skuteczności izolacji cieplnej budynków,
  • lokalizacja uszkodzeń instalacji cieplnych, wodnych
  • lokalizacja wycieków

Projekt i wdrożenie