Serwis instalacji elektryczno-przyłączeniowej

Serwis instalacji elektryczno-przyłączeniowej - oferta PROMOT

 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych
 • naprawa i wymiana uszkodzonych urządzeń
 • lokalizacja uszkodzeń instalacji
 • przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych
 • pomiary kontrolne instalacji elektrycznej,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary rezystancji pętli zwarcia
  • pomiary rezystancji przewodu uziemienia
  • pomiary różnicowego prądu upływu
  • pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary instalacji odgromowej
  • badania i pomiary odbiorcze instalacji i urządzeń elektrycznych
 • serwis, obsługa i konserwacja instalacji

Projekt i wdrożenie